ภูมิประเทศเวียดนาม

 

570614-aec1.jpg

ประเทศเวียดนามอยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยราว  22  องศาเซลเซียส  แต่เนื่องจากความแตกต่างทางลักษณะภูมิศาสตร์ส่งผลให้ภาคเหนือมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น  แบ่งออกเป็น  4  ฤดู  ได้แก่  ฤดูใบไม้ผลิ  ฤดูร้อน  ฤดูใบไม้ร่วง  และฤดูหนาว  ขณะที่ภาคกลางและภาคใต้มีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี  และมีเพียง  2  ฤดู  ได้แก่  ฤดูฝนและฤดูแล้ง

     เวลาในประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย  (เร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช  7  ชั่วโมง)

 ด้วยสภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย  ทำให้เวียดนามจัดอยู่ในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก  โดยมีพันธุ์ไม้  13,000 และพันธุ์สัตว์กว่า  15,000  ชนิด

     มีแม่น้ำไหลผ่านหุบเขาและที่ราบมากกว่า  2,800  ชนิด  รวมถึงป่าชายเลนที่มีพื้นที่ประมาณ  1.25  ล้านไร่  ชายฝั่งยาวเหยียดของเวียดนามเป็นแหล่งทำมาการประมงชั้นเลิศ  มีทรัพยากรทางทะเลประมาณมหาศาล  ในบริเวณที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชเขตหนาว  เช่น  กาแฟ  ใบชา  ปอ  ส่วนบริเวณที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพริกไทยและข้าว

     นอกจากนี้ยังมีสินแร่ที่ค้นพบแล้วมากกว่า  2,000  ชนิด  ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ  เช่น  เหล็ก  ถ่านหิน  โดยเฉพาะถ่านหินแอนทราไทต์ที่มีคุณภาพดี  ให้ความร้อนสูง  รวมถึงก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน

อ้างอิงhttp://www.dmc.tv/pages/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html